HES - GES - RES Hatları Kurulum ve Montaj Yapımı

RES Hatları Kurulum ve Montaj Yapımı

Güneş rüzgar enerjisinin kaynağıdır. Güneş enerjisi kara, deniz ve atmosferi her yerde aynı derecede ısıtamaz vbu nedenle sıcaklık ve basınç farkı oluşur ve bu durumda rüzgarı oluşturur.

Yüksek basınç alanından düşük basınç alanına yer değiştiren havanın yeryüzüne göre göreceli hareketine Rüzgar denir.

Rüzgar hızı, yönü ve esme saati sayısı gibi özellikler Rüzgar enerjisinde hesaplanan değerlerdir. Hızı yükseklikle artar.

Rüzgar Gücü hızının küpü ile artar. Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi, seçilecek bölgenin meteorolojik özelliklerine ve kullanılacak türbinin tasarımına bağlıdır.

HES Hatları Kurulum ve Montaj Yapımı

Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın(suyun) potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir. Bu enerjiyi önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, ardında da elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen yeni elektrik enerjisine ise hidroelektrik enerji denir. Kısacası doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir, türbin çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırır ve elektrik üretilmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler barajlardır. Bu dönüşümün yapıldığı tesislere genel ismiyle hidroelektrik santral denir.

GES Hatları Kurulum ve Montaj Yapımı

GES sistemi güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerinin kısa adı olup solar sistemi yada Ges sistemleri olarak kısaca ifade edilir. Ges sistemlerinin mantığında güneş ısınlarının güneş panellerin üzerine düşerek elektronların hareket etmesi sonucu elektrik akımının oluşabilmesiyle elektrik enerjisi üretimi meydana gelir.

Yükleniyor
Yükleniyor...
X

Site içi arama